Автокаско

Защо да поръчаш от нас?

Ние ще ти предоставим:

 • Индивидуално решение за твоя автомобил и отлична ценова оферта;

 • Безплатна доставка на сключената полица;

 • Максимално съдействие при възникване на ПТП и щета по застраховка „Автокаско“;

 • Обаждане за изтичащи полици и вноски;

Покрити рискове

Пълното „Автокаско“ покрива щети вследствие на:

 • Пътно-транспортно произшествия, в това число щети на паркинг;

 • Природно бедствие – градушка, наводнение, пожар и др.;

 • Кражба на МПС;

 • Грабеж на МПС;

 • Пожар, възникнал по време на експлоатация на МПС;

 • Вандализъм-злоумишлени действия от страна на трети лица, като счупване, надраскване, пробиване.

На по-ниска цена може да се сключи и „Автокаско“, което покрива само част от изброените по-горе рискове.

Териториална валидност

Застраховка „Автокаско“ е валидна на територията на Република България. Покритието може да се разшири и за чужбина (държавите от ЕС и страните членки на споразумението Зелена карта – Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Украйна, Македония, Черна гора, Беларус, Молдова, Русия, Израел, Мароко Иран, Тунис), като различните застрахователи имат различни условия за това.

Сключване и цена

Срокът на застраховката е едногодишен, като се предлагат опциите еднократно плащане или плащане на до 4 вноски. За формиране на цената на „Автокаско“ влияние оказват:

 • Възраст на автомобила;

 • Марка и модел на автомобила;

 • Наличие на предходни щети;

 • Брой места;

 • Териториална валидност.

Изисквания при сключване на Каско:

Повечето застрахователи изискват автомобилът да има аларма и/ или друго допълнително средство за защита – имобилайзер, а също така МПС-то да премине оглед и заснемане, за да влезе застраховката в сила.