Какво предлагаме ние

Нашите услуги

Какво е „Гражданска отговорност"?

Застраховка “Гражданска отговорност” е задължителна за всеки автомобил и покрива причинените имуществени и неимуществени вреди, вследствие на ПТП по вина на водача. Ние ще ти предоставим не само изгодна оферта, но и препоръка за надеждна застрахователна компания. Сключване и цена: Срокът на застраховката е една година, като има две опции на заплащане – еднократно или плащане на две/четири вноски.

Какво е застраховка „Автокаско“?

„Автокаско“ е доброволна застраховка на всички видове сухопътни превозни средства, които са снабдени с двигател, като в това число се включват и ремаркетата и полуремаркетата, прикачени към тях. Застраховката покрива различни рискове, които водят до щети на МПС. Различното от „Гражданска отговорност“ е, че няма значение дали щетите са причинени от друг водач или от водача на застрахования автомобил.

Какво е застраховка „Имущество“?​

“Имущество” – Това е доброволна застраховка, чиято цел е да покрие възникнали щети, вследствие на определени рискове, в твоя апартамент, къща, бизнес сграда и др. На българския пазар има няколко основни направления застраховки „Имущество“. На пазара има десетки застрахователни продукти, които предоставят защита на имуществото. Всеки от тях има своите специфики, предимства и недостатъци.